tisdag 30 september 2014

Motorcykelbil

Några barn hade en kreativ konstruktion idag ute på gården. De skapade en "motorcykelbil" med hjälp av bildäck och kabelvindor. Ett grytlock fick agera ratt:) En härlig och fantasifull syn:)

lördag 27 september 2014

Barnens egna bilbanor

På grannavdelning har barnen fått skapa sina egna bilbanor på wellpappkartonger. Väldigt fina tycker jag! Inflytande och återanvändning kommer i fokus:) Väldigt kreativt och lustfyllt!
onsdag 24 september 2014

Kreativt skapande

Vi arbetar mycket med att stimulera och utmana barnens kreativitet och den senaste tiden
har vi fokuserat på fantasifullt skapande i olika former. Lustfyllt! :)  I veckan fick barnen verkligen en kul utmaning:) På förskolan får man väldigt mycket leveranser vilket resulterar i en hel del tomma wellpappkartonger :) Vi ställde fram ett helt bord med diverse material som barnen fritt fick använda. Endast fantasin sätter gränser för denna flödande kreativitet:) En 4 årig flicka höll på i över en timme med sin låda och utforskade allt tänkbart material. Hon sa att hon var "byggjobbare". Väldigt vackra projekt måste jag säga! Det resulterade i barn med ögon som lyste av stolthet:) :) 
torsdag 11 september 2014

Para ihop siffror med antal

Här är en ny aktivitet som stimulerar barnens matematiska tänkande. Barnen har börjat intressera sig mer och mer för siffror och att räkna. Genom denna aktiviteten får barnen på ett lekande sätt öva på att känna igen siffror och räkna dess antal. En para ihop aktivitet helt enkelt :) Vi har använt oss av barnmatsburkar för att skriva siffrorna på.

onsdag 3 september 2014

Sand på ljusbordet

Förra veckan experimenterade vi med ljusbordet. Vi provade att lägga sand i en plastlåda som vi ställde där på. Barnen upptäckte att det var roligt att måla i sanden med fingrarna och att man kunde skriva bokstäver. Blir en härlig effekt! :) Vi provade även att använda oss av penslar. Ljusbordet är alltid en tacksam aktivitet där barnen kan upptäcka och utforska med hjälp av olika material.