lördag 30 mars 2013

Annorlunda magnetlek

 
Jag och mina kollegor diskuterade länge hur vi kunde få in magnetleken på ett kreativit sätt i vår lärmiljö på avdelningen. Vi ville också utnyttja de ytorna vi har på bästa sätt. En dag fick vi idén om att sätta en plåtskiva på baksidan av förvaringen till byggen. Helt plöstsligt blev en enkel  förvaringshylla även en magnettavla!
 
Barnen har utforskat magnetens krafter med hjälp av polydron vilket är ett underbart material som barnen kan sitta med hur länge som helst. Efter ett tag ville vi utmana barnen ett steg längre och vi beslöt oss för att introducera familjekaraktärer i magnetleken. Barnen bygger hus till familjen, kategoriserar, storleksordnar och leker rollekar. På bilden har barnen byggt ett slott och ett träd vid sidan av. Endast fantasin sätter gränser!

Hur skapar man en kreativ inlärningsmiljö?

Min vision som pedagog är att skapa en inbjudande pedagogisk lärmiljö som utmanar barnens kreativitet. När jag arbetar fram nya miljöer och material försöker jag alltid tänka att jag som pedagog också ska känna känslan av att "wow där vill jag vara" eller "wow vilket spännande och roligt material". En annan betydande del är att göra saker helhjärtat.  Jag tror att om man brinner för något och utför projekt helhjärtat så reflekteras detta genom både vårt förhållningssätt och hur det färdiga reslutatet blir.

Det är viktigt att låta barnen vara med i processen, att skapa utifrån deras egna idéer och tankar. Barnen ska få möjlighet att undersöka och upptäcka både på egen hand och i ”möten” tillsammans med andra barn och pedagoger. Jag tror på en föränderlig och levande lärmiljö på förskolan som väcker tankar, nyfikenhet och utmaning hos barnen. Att barnen ska få känna glädje och känslan av att lyckas och utvecklas är också viktigt enligt mig. Detta skapar själförtroende hos barnen och ett inflytande över sitt eget lärande vilket är en betydande faktor i barnets identitetsutveckling. Detta kan också hjälpa barnen att bli rustade inför framtidens samhälle och hjälpa dem att bli handlingskraftiga individer.

Den pedagogiska lärmiljön och pedagogens förhållningssätt är enligt mig två av de viktigaste byggstenarna i förskolans verksamhet. Det är också oerhört viktigt att ha en kontinuerlig reflektion kring dessa två delar för att kunna utveckla verksamheten. Jag kommer att beröra vikten av dessa två byggstenar och reflektion över verksamheten mer ingående i ett annat inlägg

Att skapa en pedagogisk lärmiljö som inbjuder till..
”Att skapa, växa, mötas och glädjas tillsammans”
är det centrala i min vision som förskolelärare.

fredag 29 mars 2013

Introducering

Välkommen till starten på en kreativ resa! Jag är en 25 årig tjej som arbetar som förskolelärare. Förra året fick jag förmånen att vara med och starta en helt ny förskola från grunden. Det var väldigt utmanande, roligt och spännande! Som nyutbildad känns det extra härligt då inga givna ramar fanns, inga inarbetade rutiner och inget befintligt material. Det har varit en spännande, utmanande och slitsam resa hittills men samtidigt oerhört givande och lärorikt! För tillfället arbetar jag i en grupp med 18 härliga barn födda år 2010. 

Kreativitet. Det är ett ord som är viktigt för mig i min yrkesroll. För mig handlar ordet kreativitet om att vara nyskapande, våga ta risker, ha roligt, utmana, experimentera, fantisera och utvecklas som individ. I den här bloggen kommer jag att dela med mig av mina tankar och funderingar kring hur det är att arbeta i förskolan men även beröra olika dilemman som sker i verksamheten. Jag kommer även delge idéer kring material och hur man kan skapa en kreativ inläningsmiljö.
 
Jag hoppas kunna inspirera!
 
Linda