tisdag 28 april 2015

Brandstation

Vår nya lärmiljö inne på avdelningen är en brandstation med rollek i fokus. Detta är ett projekt som barnen startat själva. Vi har tillsammans med barnen projekterat vidare och reflekterat kring vad miljön ska innehålla och se ut. Ett barn kom med den härliga idén om att vi skulle skriva ett brev till den riktiga brandstationen. Det gjorde vi och i brevet berättade vi om våra idéer och frågade om de hade några saker vi kunde låna/ få som kunde göra vår brandstation mer inlevelsefull och verklighetsförankrad. Som exempelvis hjälmar, tidningar, planscher, tshirts osv. Vi väntade några dagar och helt plötsligt kom brandbilen till förskolan med många saker som de rensat ut från deras förråd. Häftiga sirener bland annat (ljudlösa). En del fick vi ta bort som inte lämpade sig att ha i en lekmiljö med barn. Men en hel del av sakerna finns även på en hylla i brandsstationen för barnen att titta på och ger en inspirerande "kuliss känsla". 

Brandmännen. Vilka hjältar. Vilka förebilder. Att de tar sig tid. Guldvärt. 

Brandslangen är från en dammsugare. Idén om blått tyg som vatten kom från barnen. Brandbilen är en kubushylla som vi vänt på och klätt in med passande dekor.

Vikten av Introducering. Vi har som alltid pratat tillsammans med barnen om vad man ska tänka på när man leker där. 

Från barnens idé.. till projektering.. samtal.. praktiskt arbete tillsammans.. till färdig miljö.. 


Att fånga och ta tillvara på barnens idéer, tankar och intressen. Att mötas. Tillsammans lär vi oss och växer som individer.. och vad roligt vi har på vägen : )

måndag 13 april 2015

Aktivitetspåsar

Vi har börjat arbeta med aktivitetspåsar som barnen kan hämta och sitta vid bordet och arbeta med. Påsarna är förslutbara och vi har satt fast snören så de kan hänga på krokar. På varje påse står det vad den innehåller och hur aktiviteten ska genomföras.

Bara fantasin sätter gränser för vad påsarna kan innehålla:) Spel, matematiska aktiviteter, öva finmotorik, mönster, rim, laminerade vägbanor och minibilar, klipp och skrivövningar.. är några exempel. Ett tips är att söka på "busy bags" då får många idéer och exempel på innehåll. 


Räkna klädnypor finns i denna påsen. Den aktiviteten har jag visat förut.

Här ska barnen räkna antal och bygga mönster med duplo. I påsen finns det flera olika kort med siffror och mönster som barnen kan följa. 


En av påsarna har tema frost. Ett pussel med sifferordning.. 

.. och en aktivitet där man matchar figur med siluett.