lördag 30 mars 2013

Hur skapar man en kreativ inlärningsmiljö?

Min vision som pedagog är att skapa en inbjudande pedagogisk lärmiljö som utmanar barnens kreativitet. När jag arbetar fram nya miljöer och material försöker jag alltid tänka att jag som pedagog också ska känna känslan av att "wow där vill jag vara" eller "wow vilket spännande och roligt material". En annan betydande del är att göra saker helhjärtat.  Jag tror att om man brinner för något och utför projekt helhjärtat så reflekteras detta genom både vårt förhållningssätt och hur det färdiga reslutatet blir.

Det är viktigt att låta barnen vara med i processen, att skapa utifrån deras egna idéer och tankar. Barnen ska få möjlighet att undersöka och upptäcka både på egen hand och i ”möten” tillsammans med andra barn och pedagoger. Jag tror på en föränderlig och levande lärmiljö på förskolan som väcker tankar, nyfikenhet och utmaning hos barnen. Att barnen ska få känna glädje och känslan av att lyckas och utvecklas är också viktigt enligt mig. Detta skapar själförtroende hos barnen och ett inflytande över sitt eget lärande vilket är en betydande faktor i barnets identitetsutveckling. Detta kan också hjälpa barnen att bli rustade inför framtidens samhälle och hjälpa dem att bli handlingskraftiga individer.

Den pedagogiska lärmiljön och pedagogens förhållningssätt är enligt mig två av de viktigaste byggstenarna i förskolans verksamhet. Det är också oerhört viktigt att ha en kontinuerlig reflektion kring dessa två delar för att kunna utveckla verksamheten. Jag kommer att beröra vikten av dessa två byggstenar och reflektion över verksamheten mer ingående i ett annat inlägg

Att skapa en pedagogisk lärmiljö som inbjuder till..
”Att skapa, växa, mötas och glädjas tillsammans”
är det centrala i min vision som förskolelärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar