tisdag 16 april 2013

Känsloapor

Att ha ett kontinuerligt arbete med värdegrund och empati är en självklarhet. Detta är något som synliggörs och bearbetas naturligt i vår vardagliga verksamhet. Det är viktigt att vi som pedagoger finns där för barnen.. ger stöd och vägledning. Vara närvarande och lyhörd. På vår avdelning har vi arbetat mycket med att barnen skall försöka förstå olika känslor och att försöka förklara hur dem känner till sina kamrater i exempelvis konfliktsituationer. Att sätta ord på sina känslor anser jag är en viktig del för att barnen ska kunnna utveckla sina empatiska förmåga.

 
Vi har känsloapor som sitter på ett centralt ställe inne på avdelning precis nedanför vår gruppbild. Här ser barnen olika känslotillstånd som de kan relatera till och de är bra för oss pedagoger i vägledningsprocesser. Jag anser att det är bra att försöka göra abstarkta saker så konkreta som möjligt för barnen.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar