måndag 9 september 2013

Motorikbana

Ibland gör vi en motorikbana tillsammans med barnen. Den kan se ut på lite olika sätt men här är ett exempel. Vi har redan fina stubbar på rad ute på gården som barnen kan gå balansgång på. Exempel på material som vi använder är konor och pinnar, däck, plankor, balansbrädor, rockringar m.m. Barn älskar aktiviteter där de får utmana och utveckla sina motoriska färdigheter:) Det är deras sätt att experimentera och får förståelse för sin egen kropp.

Tips!
En motorikbana skapar också ett utmärkt tillfälle att på ett roligt och annorlunda sätt öva på lägesord då man bland annat kan be barnen gå runt, igenom, under, över och bredvid de olika momenten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar