onsdag 4 september 2013

Lekfullt blomsterland

Välkomna till vår nya lärmiljö på avdelningen! Det är ett fantasiblomsterland :) Här får barnen på ett roligt sätt plantera konstgjorda blommor i sand... sand inomhus! Tänk va spännande:)  Det är en aktivitet som dels stimulerar barnens senoriska förmågor men ger också tillfällen att leka trädgårdsmästare:) Material som finns tillgängligt är konstgjorda blommor och växter, vattenkanna, trädgårdsredskap, handskar och plastkrukor i olika storlekar. Efter att ha haft denna lärmiljö i några dagar har vi märkt att det är en lugnande och lustfylld aktivitet för barnen. Barnen har kunnat sitta där under längre stunder och utforka, leka och lära.