torsdag 29 augusti 2013

Sagomatematik


Vill tipsa er om en av mina favorit barnböcker som är "Var är min syster" av Sven Nordqvist. Han illustrerade boken innan har författade den och den vann Augustipriset för bästa barn och ungdomsbok 2008. När vi läste matematik på högskolan fick vi i uppgift att titta närmare på en barnbok som kunde användas för att stimulera barnens matematiska utveckling. Vi valde då denna underbara bok! Bilderna är helt sagolikt fantastiska:)

 I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det bland annat att verksamheten skall sträva efter att barnen utvecklar " sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang" och "sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning, och form samt sin egen förmåga att orientera sig i tid och rum ". Genom att arbeta med denna boken i barngruppen ser jag många möjligheter att integrera många av läroplanens mål och intentioner genom en rolig och fantasirik arbetsmetod som är direkt kopplad till barnens intressen och erfarenhetsvärld. Jag ser bara möjligheter i att låta barnen använda sina tankar, kreativitet och fantasi som inspiratiotn till lärande.
Några centrala delar enligt mig;
Språkutvecklande (samtal, reflektion, återkoppling, hypoteser, egna berättelser, fantasi)
Matematiska aspekter som man kan beröra: lång - kort, former, antal, problemlösning
Skapande - måla av - kreativitet

Två bilder från boken:) Visst är bilderna härliga:)
(Bilderna är tagna från google)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar